Zdravotné poistenie
Viaceré pacientske organizácie riešia problémy pacientov súvisiace so zdravotným poistením. Niektorí pacienti pozabudnú na svoje povinnosti voči zdravotnej poisťovni, napr. pri návrate zo zahraničia, a potom čelia ťažkostiam s úhradou liečby. Pre pacientske organizácie preto pripravujeme zrozumiteľný prehľad povinností osoby voči zdravotnej poisťovni s možnosťami riešnia najčastejších problémov. 

Viaceré pacientske organizácie riešia problémy pacientov súvisiace so zdravotným poistením. Niektorí pacienti pozabudnú na svoje povinnosti voči zdravotnej poisťovni, napr. pri návrate zo zahraničia, a potom čelia ťažkostiam s úhradou liečby. Pre pacientske organizácie preto pripravujeme zrozumiteľný prehľad povinností osoby voči zdravotnej poisťovni s možnosťami riešnia najčastejších problémov.