O projekte

Pacientske organizácie sa často stretávajú s výzvami, s ktorými potrebujú právnu pomoc. Nájsť právnikov, ktorí rozumejú právu sociálneho zabezpečenia, medicínskemu právu a práci pacientskych organizácií, je pre pacientske organizácie náročné.

Združenie pacientov s hematologickými malignitami od počiatku svojej existencie poskytuje pacientom a ich blízkym bezplatnú pomoc v oblasti sociálneho zabezpečenia a práv pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Vieme, že majú pre kvalitu života pacientov zásadný charakter.

V spolupráci s Právnickou fakultou Trnavskej univerzity sme pripravili projekt “Ambasádori pacientskych organizácií“. Študenti Právnickej fakulty pôsobia ako stážisti v oslovených pacientskych organizáciách. Pod vedením  vyučujúcich z Právnickej fakulty študenti v pacientskych organizáciách riešia konkrétne problémy súvisiace najmä so sociálnym zabezpečením pacientov a dostupnosťou liečby. Pripravujú vzory, postupy a prípadové štúdie, ktoré budú pre organizácie využiteľné pri riešení obdobných problémov v budúcnosti. Vďaka spolupráci so študentami sa zvýši informovanosť pacientskych organizácii o právach pacientov. Študenti zas nadobudnú praktické zručnosti a reálne poznatky o činnosti pacientskych organizácií a výzvach, ktorým čelia.

Projekt realizujeme od marca 2019. 

V prípade záujmu o bližšie informácie nás prosím kontaktujte.