Kontakt a ľudia

Do projektu Ambasádori pacientskych organizácii sa zapojili: 

 

Pacientske organizácie 

Združenie Praderovho – Williho Syndrómu

Združenie pacientov s hematologickými malignitami

Združenie pacientov s primárnou imunodeficienciou

Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením

Liga proti rakovine 

Liga za duševné zdravie 

No More Stigma 

Slovenské združenie stomikov 

OZ Amazonky 

Združenie pacientov s dermatologickými malignitami 

Spoločnosť Parkinson Slovensko 

 

Študenti

Katarína Hricová

Peter Belák

Denisa Mikušová 

 

Kristína Jánošová

Michaela Karasová 

Jana Káčerová

Veronika Javorčeková 

Dominik Farštiak 

 

Klaudia Majdánová 

Rebeka Fridrichová

Michaela Karáseková

Tatiana Fenušková

Ingrid Vargová 

 

Vyučujúci 

JUDr. Katarína Fedorová, PhD.

 

 

 

Kontaktujte nás cez kontaktný formulár