Ambasádori pacientskych organizácií

Pacientske organizácie sa často stretávajú s výzvami, s ktorými potrebujú právnu pomoc. Študenti práva potrebujú prax. Náš projekt prepája pacientske organizácie so študentami, ktorí im pomáhajú riešiť otázky z oblasti sociálneho zabezpečenia a zdravotnej starostlivosti. 

Aktuálne riešime
  • Príspevok na opatrovanie

    Príspevok na opatrovanie

    Združenie rodičov detí s Prader-Williho syndrómom nás požiadalo o pomoc rodine dievčatka trpiaceho týmto ochorením pri získaní príspevku na opatrovanie.  Prader-Williho syndróm je nevyliečiteľné ochorenie, ktoré vzniká …
  • Zdravotné poistenie

    Zdravotné poistenie

    Viaceré pacientske organizácie riešia problémy pacientov súvisiace so zdravotným poistením. Niektorí pacienti pozabudnú na svoje povinnosti voči zdravotnej poisťovni, napr. pri návrate zo zahraničia, a …