Ambasádori pacientskych organizácií

Pacientske organizácie sa často stretávajú s výzvami, s ktorými potrebujú právnu pomoc. Študenti práva potrebujú prax. Náš projekt prepája pacientske organizácie so študentami, ktorí im pomáhajú riešiť otázky z oblasti sociálneho zabezpečenia a zdravotnej starostlivosti. 

Aktuálne riešime
  • Prehľad žiadostí

    Prehľad žiadostí

    Pre pacientov a pacientske organizácie sme pripravili prehľad žiadostí o kompenzácie ŤZP a invalidný dôchodok Pacient sa dozvie, kam podať žiadosť, čo musí preukázať, dokedy …
  • Zdravotné poistenie

    Zdravotné poistenie

    Viaceré pacientske organizácie riešia problémy pacientov súvisiace so zdravotným poistením. Niektorí pacienti pozabudnú na svoje povinnosti voči zdravotnej poisťovni, napr. pri návrate zo zahraničia, a …